Keris Sengkelat Kinatah Emas.

Dapur: Sengkelat.
Tangguh: Blambangan.
Pamor: Singkir.
Panjang Wilah: 33,5 Cm.
Kinatah Emas 21 Karat.
Warangka: Ladrang Solo Kayu Trembalo.
Handle: Kayu Kemuning.

 *******SOLD*******